De parkmanager van bedrijventerrein De Geer

ParkTrust BV uit Dordrecht verzorgt het parkmanagement op bedrijventerrein De Geer. ParkTrust is actief op meer dan 45 bedrijventerreinen. Op elk van deze bedrijventerreinen hebben de ondernemers 1 vast aanspreekpunt.

De parkmanager van bedrijventerrein De Geer is Monique Walraven. Los van De Geer is zij parkmanager op bedrijventerrein Groote Lindt en Bakestein in Zwijndrecht. Op Bakestein speelt de buitenruimte een belangrijke rol.

Omdat ParkTrust onafhankelijk is en geen enkele voorkeur heeft voor installateurs, distributeurs of dienstverleners, blijven de werkzaamheden van de parkmanager transparant en zullen alle door de parkmanager behaalde voordelen ten gunste van de ondernemers komen.

U kunt de parkmanager telefonisch bereiken op 06-36155055 of via e-mail op: info@bedrijventerreindegeer.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.