Bestuur van Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht

Bestuur van  Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht

Voorzitter:
Mevr. A. van der Valk
Van der Valk Hotel ARA

Secretaris:
Dhr. J. van der Giessen
Bakker & Co

Penningmeester:
Dhr. L. Pijl
MPM Holding

Algemeen bestuurslid:
Dhr. S. Leegwater
Leegwater Special Truck

Algemeen bestuurslid:
Dhr. R. Klaasse
To The Point Reclame

Bestuurslid, veiligheid en duurzaamheid:
Dhr. D. van der Zee
WB Firepacks

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.