Bestuur van Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht

Bestuur van  Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht

Voorzitter:
Dhr. R. Noppen

Secretaris:
Dhr. L. Pijl

Penningmeester:
Dhr. S. Leegwater

Algemeen bestuurslid:
Dhr. K. Ko├žakoglu

Algemeen bestuurslid:
Dhr. R. Klaasse

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.