Het laatste nieuws van bedrijventerrein de Geer

“Nieuwsoverzichten’ 2022 ”
Maart   | Juli   | november  
“Nieuwsoverzichten’ 2021 ”
januari - februari   | maart   | juni   | juli   | december  


“xxx”
xx | Zwijndrecht

xx

xx

Lees het hele artikel!
Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Alert Security ”
augustus 2023 | Zwijndrecht

Alert Security

Alert Security verzorgt de collectieve beveiliging op bedrijventerrein Groote Lindt. Onderzoek heeft aangetoond dat collectieve beveiliging in combinatie met beveiligingscamera’s het aantal gevallen van onraad, onveilige situaties, inbraak en schade met maar liefst 80% reduceert. Hiertoe is een veiligheidsconcept uitgewerkt waarin alle op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven participeren. Hiernaast biedt Alert u aanvullende diensten aan tegen gereduceerde tarieven om u geheel te kunnen ontzorgen.

Onze Parkmanager Monique Walraven ontvangt van de surveillancerondes rapportages waar zij zo nodig actie op neemt.
Hier ziet u een overzicht van de meldingen die zijn geregistreerd in de rapportages van juli 2023.

Meldingen overzicht


“OPROEP – Bewustwording van het plan van Tennet voor hoogspanningsmasten in onze regio, informatieavonden en bezwaar maken.”
juni | Zwijndrecht

Er komt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel óf Crayestein (bij Dordrecht)

Op dit moment bevindt het project zich in de NRD-fase (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). In deze fase worden verschillende routes bekeken en onderzocht.

Eén van deze routes kan over Zwijndrecht heen lopen. Ondanks dat de route nog niet is vastgesteld zegt dit ook niet dat deze route niet genomen zal worden. Tot en met 7 juli 2023 kunt u meedenken en een reactie geven. Daarna stellen zij in het MER (MilieuEffectRapportage) de routes vast die verder onderzocht worden. De hoogste tijd dus om bewust te worden van de route die over Zwijndrecht heen kan lopen.

Op onderstaande afbeelding ziet u de voorgenomen te onderzoeken routes. De Corridor 1 route is de route waar wij ons zorgen over maken.

Zie voor meer informatie:
Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein (rvo.nl)

OPROEP; maak vooral bezwaar tegen de route waar wij in Zwijndrecht de dupe van zullen worden. Wij hebben al genoeg zoals de Hogesnelheidslijn, Kijfhoek en twee snelwegen! Het kan een keer genoeg zijn voor Zwijndrecht!

Een informatiebijeenkomst bij wonen, kijk op bovenstaande link voor de datums en locaties.“Algemene Leden Vergadering 31 maart”
april 2022 | Zwijndrecht

ALV 31 maart 2022

Bekijk de presentatie van de ALV van afgelopen donderdag.

Kijk de hele presentatie hier in PDF! pdf

“Snelheden Fruiteniersstraat”
februari 2022 | Zwijndrecht

Snelheid meting Fruiteniersstraat

Op heel De Geer geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur. We hebben een periode de snelheden gemonitord op de Fruiteniersstraat thv het Familieparadijs. Je rijdt al snel iets te hard. Maar tussen te hard rijden en erg te hard rijden is nog steeds een groot verschil. De hoogste snelheid die is gemeten is 107 km per uur. Dit is gelukkig maar 2x voorgekomen. Echter hebben er wel 296 auto’s de snelheid tussen 70-80 km per uur weten te halen. Dit wordt dan wel zorgwekkend. 1902 auto’s reden 60-70 km per uur. Dit zijn serieuze aantallen. De snelheid is gemeten vanaf 10 november tot 25 januari en er zijn in die tussentijd 117265 auto’s gepasseerd. Zie hieronder het hele overzicht.Diagram groot weergeven


“Klimaatadaptatie”
Juli 2021 | Zwijndrecht

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de klimaatverandering en de gevolgen ervan op bedrijventerrein De Geer. Deze gevolgen leiden tot problemen op het terrein en binnen de bedrijfspanden, waardoor oplossingen hiervoor hard nodig zijn. Met dank aan jullie uitgebreide respons op de enquête worden er binnen het adviesrapport verschillende maatregelen getoond die u als ondernemer kunt treffen om duurzaamheid een rol te laten spelen binnen uw bedrijf en de gevolgen te beperken.

Mocht u nog vragen hebben over het rapport, horen wij dat graag.

Lees het hele onderzoek in PDF! pdf

“ALV De Geer 2021”
2 juni 2021 | Zwijndrecht

Belangrijke onderwerpen!
Aanpassing van het bestuur;
Terugblik 2020;
Vooruitblik 2021;
Keurmerk Veilig Ondernemen;
Overlast hangjeugd;
Oproep kascontrole;
Begroting 2021;
Slot.

Lees hier de hele notulen van de ALV 2021 in PDF! pdf

“Ecologisch “groen” Bedrijventerrein”
juli 2020 | Zwijndrecht

Stagiaire Mohammed Khattab heeft van februari tot juli 2020 een onderzoek gedaan naar de verbetering van het groen en het uitbreiden van de biodiversiteit.

In onderstaand document kunt u het volledige verslag lezen.

Eerdere adviezen die zijn gegeven aan gemeente Zwijndrecht:
 • inzaaien inheemse kruidenvegetatie: bestaand project (Parktrust)
 • Sloot naast Scheepmakerstraat: natuurvriendelijke oevers creëren. Aanplant van wilgen. Bijv. enten van wilgen in de omgeving. samenwerking met Bring Cargo BV?
 • inzaaien van inheemse kruidenvegetatie recreatiepunt aan de Oude Maas: ism eigenaar grond
 • met waterschap Hollandse Delta kijken of watergangen kunnen worden verbonden


 • Lees het hele artikel in PDF! pdf

  “xxx”
  xx | Zwijndrecht

  xx

  xx

  Lees het hele artikel!
  Lees het hele artikel in PDF! pdf

  Adviesrapport verkeersveiligheid en parkeerdruk
  januari 2021 | Zwijndrecht
  Beste ondernemers gevestigd op bedrijventerrein De Geer,

  Het onderzoek naar de verkeersveiligheid en parkeerdruk op bedrijventerrein De Geer is afgerond en het advies is uitgebracht naar de Gemeente Zwijndrecht. Hierbij sturen wij u het adviesrapport toe inclusief de reactie van de gemeente op het uitgebrachte advies.

  Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

  Nina Verheij
  Stagiaire ParkTrust

  Monique Walraven Parkmanager Bedrijventerrein De Geer

  Adviesrapport verkeersveiligheid en parkeerdruk Bedrijventerrein De Geer. pdf

  Reactie van Gemeente Zwijndrecht. pdf

  “Plaatsing van uw logo op LED bord bedrijventerrein De Geer”
  november 2020 | Zwijndrecht

  Als u ons bedrijventerrein oprijdt aan de zijde van de rotonde (bij Eblo) ziet u ons digitale LED-scherm.
  Om dit scherm nog beter te benutten hebben we de bedrijven die zijn gevestigd op De Geer de gelegenheid geboden om op het scherm een logo te laten plaatsen.

  Heeft u ook interesse om uw logo op het LED scherm te laten meedraaien?
  Meer informatie over prijzen en formaten via: info@bedrijventerreindegeer.nl


  “Bedrijventerrein behaald wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) ”
  November 2020 | Zwijndrecht

  De afgelopen jaren zijn er vanuit het parkmanagent en Stichting De Geer in samenwerking met de gemeente diverse initiatieven genomen om aspecten van veiligheid voor het bedrijventerrein op te pakken. Reden voor deze samenwerking is het structureren van de samenwerking en anticiperen op mogelijk onveilige situaties in de toekomst op het bedrijventerrein. Om de veiligheid te vergroten is er een werkgroep opgezet die bestaat uit verschillende belanghebbenden op het terrein om met elkaar een analyse van de problematiek te verrichten en een gezamenlijk, breed gedragen aanpak van de oplossingen gericht op een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein te realiseren. Dit alles, voor deze nieuwe certificering met de procesbegeleiding van ParkTrust BV.

  Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid.

  De werkgroep heeft na de voorbereiding van ParkTrust BV en het parkmanagement in een aantal bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan en plan van aanpak met maatregelen voor het bedrijventerrein De Geer. Zie overige bijlagen.

  pdf Plan van aanpak KVO-b
  pdf Resultaten KVO-b enquette
  pdf Doelstellingen 2023


  “Ondernemerstop”
  21 mei 2019 | Zwijndrecht
  Denkt u mee over de toekomst van ondernemers in Zwijdrecht?  Lees het hele artikel!
  Meld u hier aan

  “Informatieplicht energiebesparing”
  29 apr 2019 | Zwijndrecht
  Geef voor 1 juli uw energiebesparende maatregelen door...

  Bent u ondernemer? Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door te geven. Dit doet u via het landelijke eLoket. Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren hierop. De informatieplicht is een manier om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo gaan we samen voor duurzame groei.

  Doel van de wetswijziging is de energiebesparing in Nederland versnellen. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. In 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze is ingesteld door overheid en bedrijfsleven samen én helpt ons eraan te herinneren dat we hebben afgesproken om energie te besparen.

  Lees het hele artikel in PDF! pdf

  “EEN BIJZONDER VOLK vestigt zich op bedrijventerrein De Geer ”
  23 april | Zwijndrecht

  Honingbijen vormen samen een hecht volk. Iedere bij heeft een taak, ten gunste van het hele volk. In de winter zitten ze maandenlang dicht op elkaar in de kast, in de zomer zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk.
  Bij mooi weer is ongeveer de helft van de bijen overdag buiten op zoek naar voedsel. De andere helft zorgt ervoor dat het in de kast vlotjes verloopt. Het binnengebracht stuifmeel en de nectar moet worden opgeborgen, larven gevoed en nieuwe cellen gebouwd. De aanwezigheid van de koningin is essentieel voor de harmonie.

  Komende week gaan de werkzaamheden starten voor het aanleggen van een bijenroute in het groen op de Gildeweg. De grond zal voorbewerkt worden voor het zadenmengsel dat later gezaaid gaat worden. Ook hebben we een imker gevonden die met zijn bijen kolonie zich wil vestigen op De Geer. Deze imker zal hier een bijenkast voor plaatsen. Ook zal er een insectenhotel geplaatst worden welke door de Provincie is geschonken.

  Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie, gemeente Zwijndrecht en stichting De Geer.

  Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen dat u net als ons deze nieuwe bewoners van De Geer van harte welkom zal heten. Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u dit altijd laten weten.

  Met vriendelijke groet,

  Monique Walraven
  Parkmanager bedrijventerrein De Geer
  KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING
  11 nov 2018 | Zwijndrecht

  De minister van Infrastructuur en Waterstaat brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.

  In verband met werkzaamheden aan de signaalgevers dienen diverse wegvakken op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en de N3 tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

  Dit betreft:
  a) Verbindingsweg van de A15 rechts (Europoort-Gorinchem) naar de A16 rechts (Rotterdam-Breda) (P-poot)
  b) Afrit 22 (Zwijndrecht) van de A16 rechts (Rotterdam-Breda)


  Lees het hele artikel in PDF! pdf

  “Uitnodiging Ontbijtsessie:
  Collectief vervoer op Groote Lindt en De Geer ”

  23 juli 2018 | Zwijndrecht
  Wanneer:
  30 augustus 2018
  7.30 uur - 9.00 uur
    Waar:
  Hotel Ara,
  Veerweg 10 3336 LM Zwijndrecht

  Beste ondernemer,

  Voor de bedrijventerreinen de Geer, Groote Lindt en Bakestein heeft ParkTrust, na verkregen subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland, in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht onderzocht of het mogelijk is om een pendelbus vanaf het station rechtstreeks naar de bedrijventerreinen te laten rijden. Op alle drie de bedrijventerreinen zijn er ondernemers die stagiaires en/of werknemers hebben die vanaf het station momenteel alleen lopend naar hun werk kunnen komen. Een rechtstreekse pendelbus verbinding naar de bedrijventerreinen zou voor hen uitkomst bieden. Ook de grote onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat in de regio (N3 – A16, e.d.) komen er binnenkort aan waardoor de bereikbaarheid over de weg naar verwachting voor flinke problemen gaat zorgen, een pendelbus vanaf het station kan dan uitkomst bieden. Daarnaast ervaren de bedrijventerreinen ook parkeerdruk.

  Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met mogelijke vervoerders. Naar aanleiding daarvan zouden we graag in het najaar, hopelijk vanaf 1 oktober a.s., een pilot starten. We nodigen u als betrokken ondernemer hierbij uit om de resultaten van het onderzoek met u te delen, maar ook om gezamenlijk de business case verder vorm te geven . Het doel van de ochtend is om commitment van de bedrijven te krijgen om de pilot uit te gaan voeren. Het ontbijt staat 30 augustus voor u gereed.

  De bijeenkomst is voor de ondernemers op de bedrijventerreinen de Geer en Groote Lindt. Voor Bakestein wordt er separaat een aanpak ontwikkeld. Dit heeft vooral te maken met de rijtijden en de hoge frequentie die mogelijk is als we een niet te grote cirkel gaan rijden.
  Vanuit de gemeente zal wethouder verkeer aanwezig zijn.

  ParkTrust werkt in het project samen en met ondersteuning van:
  • Het bestuur van de BIZ Groote Lindt.
  • Het bestuur van ondernemersvereniging De Geer.
  • Samen Bereikbaar – Anna Schouten.
  • OVZ – voorzitter Gerard Vaandrager.
  • Van Gent Autoverhuur – Arie-Jaap van Gent.
  • Ames autobedrijven - Leen de Koning.
  • Vipre - Jos Mens.
  Reserveert u alvast de datum in uw agenda?
  Het programma ontvangt u halverwege de maand augustus en ik wil u vragen om zich aan te melden via de Parkmanager,

  Monique Walraven
  monique@parktrust.nl
  06-36155055
  “Monique Walraven Parkmanager”
  1 juni 2018 | Zwijndrecht

  Even voorstellen:
  Sinds 1 juni 2018 is Monique Walraven de nieuwe parkmanager van Industrieterrein De Geer en volgt zij Dick Groen op.
  Monique heeft 12 jaar ervaring in de beveiliging branche als business development medewerkster en accountmanager en was onder andere werkzaam in Dordrecht en Papendrecht. Hierdoor heeft ze een groot netwerk op kunnen bouwen in de Drechtsteden. Ze woont zelf in Papendrecht en is ook goed bekend op de industrieterreinen van Zwijndrecht. Monique gaat zich de komende periode bezig houden met de veiligheid op ons bedrijventerrein, mobiliteitsprojecten, glasvezel en biodiversiteit. Daarnaast zal zij de communicatie tussen de ondernemers vergroten door o.a. het professionaliseren van de nieuwsbrief.
  De komende periode zal zij zich bij gelegenheid aan u voorstellen. Heeft u op voorhand al vragen dan kunt u haar bereiken via info@bedrijventerreindegeer.nl of op 06-36155055.  “Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland”
  5 april | Zwijndrecht

  Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid- Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. We plannen dat heel zorgvuldig, want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De planning ligt echter niet vast. Omdat veel bruggen en tunnels al aardig op leeftijd zijn, is tussentijds – ongepland – onderhoud niet uit te sluiten. Al het onderhoud levert ongetwijfeld verkeers hinder op. Samen met de regio doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast te beperken.
  Daarnaast houden we alle stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte. Samen zorgen wij ervoor dat de regio ook tijdens ‘de verbouwing’ goed bereikbaar blijft.

  Lees het hele artikel in PDF! pdf

  “Drama op de Geer kost nog eens klein miljoen”
  24 februari 2017 | Zwijndrecht

  Drama op De Geer kost · nog eens klein miljoen
  Het drama met de herinrichting van bedrijventerrein De Geer kost de gemeente nog eens een klein miljoen euro. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van Arbitrage van de Bouw. De aannemer had liefst 1,6 miljoen aan meerwerk geclaimd, ten onrechte volgens de gemeente. Nu blijkt dat zij een groot deel daarvan, 850.000 euro, wel degelijk moet betalen.

  Bij de werkzaamheden ging zo ongeveer alles mis wat er mis kon gaan. De eerste aannemer ging failliet, zodat het werk geruime tijd stil lag. Ook met de tweede aan:nemer ging het niet van een leien dakje: de gemeente was ontevreden over de kwaliteit van het geleverde werk. Om te zorgen dat de bedrijven bereikbaar bleven werd zelfs een noodweg aangelegd, maar de discussie tussen gemeente en aannemer duurde zo lang dat daarin enorme gaten vielen. Ondernemers noemden hun omgeving zelf een maanlandschap; de projectleider van de gemeente sprak van een oorlogsgebied. Al met al namen de werkzaamheden twee jaar in beslag.

  Al met al heeft het karwei de gemeente 11,6 miljoen euro gekost, ruim anderhalf miljoen euro meer dan begroot was.

  “Ondernemersbijeenkomst 16 maart 2017”
  3 februari 2017 | Zwijndrecht

  Uitnodiging ondernemersbijeenkomst

  Graag nodigen wij u uit voor een ondernemersbijeenkomst.

  Datum: Donderdag 16 maart vanaf 16:45 t/m 18:00

  Locatie: Fruiteniersstraat 2 , Bar-Restaurant WIQUI


  Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal onderwerpen aan bod komen. Met de komst van het Ondernemersfonds is er een stabiele financiering gekomen waarmee we diverse projecten op het bedrijventerrein kunnen realiseren. Denk aan nette welkomstborden, camerabewaking, mobiele surveillance en parkmanagement.

  Wij willen onze visie presenteren en uw goedkeuring vragen omtrent de realisatie ervan. Uiteraard staan we open voor uw persoonlijke inbreng.  “Subsidie Planvorming Bedrijventerreinen”
  20 januari 2017 | Zwijndrecht

  Subsidies De Geer

  In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht heeft Stichting de Geer 2 subsidies aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De parkmanager heeft bij 10 ondernemers een commitmentbrief opgehaald. Recentelijk is de eerste subsidie door de provincie toegekend, de tweede subsidie is nog even afwachten.

  Met deze subsidies, bij elkaar goed voor een bedrag van bijna € 20.000,- euro, kunnen we op De Geer diverse haalbaarheidsonderzoeken opzetten naar camerabewaking en algemene verbeterpunten op de Geer.  “Bedrijventerrein De Geer behaald Keurmerk Veilig Ondernemen”
  21 december 2016 | Zwijndrecht

  Keurmerk Veilig Ondernemen

  Bedrijventerreinen De Geer te Zwijndrecht heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen behaald. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.

  Het initiatief om te komen tot het KVO-B is geïnitieerd door de Stichting Bedrijventerrein de Geer. Sinds 2016 zet zij zich in om de veiligheid op de Geer te vergroten. De certificering door het KIWA was bij een van de ondernemers op de Geer, To The Point Reclame op de Zoutverkopersstraat 15.

  De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.  “ONDERNEMERSFONDS GEMEENTE ZWIJNDRECHT”
  1 september 2016 | Zwijndrecht  Sinds 2016 heeft Zwijndrecht een Ondernemersfonds. Alle eigenaren en huurders van onroerend goed, niet zijnde woningen, hebben via de Onroerend Zaak Belasting een additionele bijdrage van €60,00 per €100.000 WOZ-waarde afgedragen.

  De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. De financiële middelen kunnen onder andere besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

  In Zwijndrecht zijn 27 “trekkingsgebieden” die aanspraak kunnen maken op het geld. Bedrijventerrein de Geer is 1 van deze trekkingsgebieden en heeft een jaarlijks budget van ongeveer € 35.000,- ter beschikking.

  Meer informatie?

  www.ondernemersfondszwijndrecht.nl  “Zwijndrecht krijgt een nieuw Familieparadijs”
  22 augustus 2016 | Zwijndrecht

  De indoor speel- en funhal Familieparadijs

  Zwijndrecht krijgt er na de zomer een grote indoorattractie bij en verwelkomt een gezinsspeel- en funhal voor alle leeftijden aan de Fruiteniersstraat op bedrijventerrein de Geer. Eigenaar Karel Janssen (42) wil profiteren van de weinige concurrentie en noemt zijn onderneming uniek in zijn soort. De indoor speel- en funhal Familieparadijs opent begin oktober in Zwijndrecht en biedt ruimte aan zo'n 400 gasten.

  De indoorhal in Zwijndrecht richt zich ook op een brede doelgroep. Janssen hoopt jong en oud naar zijn complex in de Fruitenierstraat op bedrijventerrein de Geer te lokken. ,,Er zijn wel speelhallen waar alleen jonge kinderen zich kunnen uitleven, maar bij ons is er ook voor hun familieleden iets te doen", stelt de ondernemer uit Hendrik-Ido-Ambacht.

  Zoons
  Janssen maakt zich geen zorgen over concurrentie. ,,Ik heb drie zoons waarvan de oudste heel andere dingen leuk vindt dan de jongste. Plaatsen waar ze zich kunnen vermaken zijn beperkt in deze regio", concludeert de Ambachter na eigen onderzoek. Daar speelt hij op in. ,,Mijn kinderen hebben aangegeven wat ze leuk vinden. Daarna hebben we alle leeftijdsgroepen bestudeerd om een compleet arrangement te creëren."

  Janssen biedt meer dan twintig attracties, verdeeld over verschillende hallen en kamers waar per doelgroep activiteiten worden aangeboden. ,,Voor de kleinsten zijn er bijvoorbeeld loopauto's en poppenhuizen. Wat ouderen kunnen terecht bij de sportactiviteiten. Ook is er gelegenheid om een bordspel te spelen, lekker te eten of een potje te poolen. Een echt familie-uitje", aldus Janssen.

  “Wietplantage op De Geer”
  8 juni 2016 | Zwijdrecht

  Politie ontdekt wietplantage

  De politie heeft gisteren een hennepkwekerij aangetroffen bij een bedrijf op bedrijventerrein De Geer in Zwijndrecht. Dat schrijven verschillende politieagenten op Twitter.
  De kwekerij zou ontdekt zijn na een melding van inbraak bij de politie. Toen de agenten arriveerden werd een grote hoeveelheid planten ontdekt. Hoeveel hennepplanten er precies zijn gevonden is nog niet duidelijk.
  De politie is hiernaar een onderzoek gestart. Dezelfde dag nog heeft de politie de hennepplanten opgeruimd.  “www.bedrijventerreindegeer.nl”
  23 mei 2016 | Zwijndrecht

  De Geer, nu ook online

  In samenwerking met ParkTrust heeft de Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht een nieuwe website laten ontwikkelen. ParkTrust uit Dordrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het parkmanagement op de Geer.

  ParkTrust is specialist op het gebied van mediation, veiligheid en wetgevingen en de medewerkers hebben een groot aantal relevante opleidingen gevolgd (recherche, verkeer, milieu) welke in en op een bedrijventerrein van toepassing zijn. Door een brede politie achtergrond van enkele tientallen jaren zijn goede contacten met gemeenten en andere overheden opgebouwd.

  Bij vragen of calamiteiten kunt u contact opnemen met de parkmanager: Dick Groen via onze contactpagina.  “KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING”
  30 maart 2016 | Zwijndrecht

  De minister van Infrastructuur en Milieu brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.

  In verband met het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden dient de Drechttunnel (A16) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

  Dit betreft:
  a) Westbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda) en bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
  b) Oostbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam)
  c) Westbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda), bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum) en af- en toerit 22 (Zwijndrecht)
  d) Oostbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam) en bijbehorende afrit 22 (Zwijndrecht)

  De afsluitingen vinden plaats in:

  Week 15
  a) Van maandag 11 april 21:00 uur tot dinsdag 12 april 05:00 uur
  b) Van dinsdag 12 april 21:00 uur tot woensdag 13 april 05:00 uur
  c) Van woensdag 13 april 21:00 uur tot donderdag 14 april 05:00 uur
  d) Van donderdag 14 april 21:00 uur tot vrijdag 15 april 05:00 uur


  Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

  Lees de hele kennisgeving in PDF! pdf

  Schoon, heel en veilig.

  Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.